Our Blog

Pełna lista publikacji dotyczących islamu szyickiego w języku polskim:

Koran

Autor przekładu: Rafał Berger

Wydawca: SJM

Bydgoszcz 2021

Al-Chisaal (Cechy Charakteru)

Szejch Saduk

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2020

Esencja Tauhidu

Sayyid Abul Qasim Radhawi

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2020

Islamska jedność i braterstwo

Ajatollah Mohammad Hussaini al-Shirazi

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2017

Szyizm - taki, jakim jest

Jafar al-Hadi

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2014

Nahdż al-Balagha

Imam 'Ali Ibn Abi Talib (a)

Wydawca: Al-Mahdi Institute

Birmingham 2012

Wybór sentencji

Imam 'Ali Ibn Abi Talib (a)

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2012

Traktat o prawach (Risalatul Huquq)

Imam Zejn al-Abidin (a)

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2011

Nawrócony w drodze

Muhammad Tidżani Samawi

Wydawca: Orison Charitable Trust

Londyn 2011

Salat - modlitwa muzułmanina


Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2010

Du'a Kumejl

Imam Ali Ibn Abi Talib (a)

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2010

Al-Islam

periodyk, 170 numerów

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa/Bydgoszcz/Olsztyn

Od roku 2015 wydawany w formie internetowej: www.strefa-islam.pl

Rocznik muzułmański

periodyk, 12 numerów

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa

Samopoznanie

Muhammad Ali Shomali

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2009

Nauki islamu szyickiego

praca zbiorowa

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2007

Przemyślenia do Koranu. Sury 94-114

Rafał Ahmed Berger

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Bydgoszcz 2005

Al-Kafi. Księga rozumu i ignorancji

Muhammad Ibn Jakub Al-Kulajni

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Olsztyn 2004

Glosa do Koranu

Mahmud Taha Żuk

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2004

Mistyka azanu

Rafał Ahmed Berger

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Bydgoszcz 2002

Poznanie Koranu

Mortaza Motahhari

Wydawca: Episteme

Warszawa 1992

Poznać Boga

Sayyid Mujtaba Musavi Lari

brak miejsca i daty wydania

Zarys nauk islamu

Seyyed Muhammad Husayn Tabatabai

brak miejsca i daty wydania

Idee i wartości islamu

Seyyed Hossein Nasr

Wydawca: PAX

Warszawa 1988